O nás

OMS Praha 10 je organizační jednotkou Českomoravské myslivecké jednoty. Je zájmovým společenským sdružením s právní subjektivitou. Sdružuje myslivce z městské části a přilehlých obcí Prahy 10.

Posláním OMS je výchova k ochraně přírody a chovu zvěře, příprava k získání odborné způsobilosti k výkonu práva myslivosti, k vydání loveckých lístků absolvováním zkoušek z myslivosti a zbrojních průkazů, příprava ke složení zkoušek mysliveckých hospodářů.

K uvedeným činnostem má OMS technické vybavení, lektorský sbor včetně zkušebních komisařů a možnost výkonu praktické přípravy v honitbách obvodu Praha 10.