Úvod

AKTUALITY

Vážení členové, dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín splatnosti členského příspěvku na následující rok. Součástí tohoto příspěvku je pojištění odpovědnosti při výkonu práva myslivosti a úrazové pojištění. Od roku 2018 máte možnost volit z více variant pojištění (podrobné informace o jednotlivých variantách se dočtete na této stránce níže). Pokud chcete bez problémů vykonávat právo myslivosti v rámci členství v Českomoravské myslivecké jednotě, z.s. i v následujícím roce, žádáme Vás a o úhradu členského příspěvku v hotovosti do 31. 12. 2021, při bezhotovostní platbě z provozních důvodů do 15. 12. 2021.

Již je možné se přihlašovat na nový kurz adeptů o první lovecký lístek pro rok 2022.


10.9.2021 Proběhlo výjezdní zasedání myslivecké rady s předáním vyznamenání.


 Volby do předsednictva MR a DR ČMMJ 2020 MR ČMMJ z.s. vyhlašuje, dle Stanov ČMMJ, z.s. ve znění novely Stanov ČMMJ, z.s. ze dne 11. 7. 2020 https://www.cmmj.cz/interni-predpisy/ a v souladu se schváleným harmonogramem přípravy voleb, volby do Předsednictva MR ČMMJ, z.s. (předseda, místopředseda pro spolkovou činnost, místopředseda pro ekonomiku a legislativu) a volby do DR ČMMJ, z.s. pro funkční období od 18. 11. 2020 do 18. 11. 2025 (uveřejněno na webu ČMMJ).
Kandidáti zasílají vyplněné kandidátky e-mailem na adresu iva.dvorakova@cmmj.cz  nebo poštou na Českomoravská myslivecká jednota, z.s., k rukám Ing. Ivy Dvořákové, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 v termínu do 15. 9. 2020 (rozhoduje den doručení). V odkaze naleznete kandidátky do  Předsednictva Myslivecké rady a do Dozorčí rady ČMMJ, z.s.
https://www.cmmj.cz/volby-do-predsednictva-myslivecke-a-dozorci-rady-cmmj/