Srážka vozidla se zvěří

Volně žijící zvěř je dle zákona v postavení podobném tzv. res nullius, tj. nikomu nepatří. Volně žijící zvěř je přírodním bohatstvím a nemá vlastníka, který by za ni mohl být odpovědný. Vlastnictvím se stává až okamžikem ulovení/usmrcení – tehdy náleží uživateli dané honitby. Proto při srážce se zvěří vždy doporučujeme volat policii. Nastat totiž mohou dva případy. 1. Zvěř zůstává po srážce zraněna. V takovém případě je v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání nechat zraněnou zvěř trpět. Zároveň je v rozporu se zákonem o myslivosti a u některých druhů zvířat i s jinými zákony zvíře sám svévolně usmrtit. Nehledě na nebezpečí, kterým může zraněné zvíře být řidiči či dalším účastníkům nehody. Policie řidiči pomůže situaci vyřešit a má rovněž kontakty na uživatele honitby pro případ potřeby zraněnou zvěř usmrtit, čímž se případ 1 plynule přemění v případ 2.2. Zvěř je srážkou usmrcena. Podle zákona o myslivosti se zvěř okamžikem usmrcení stává majetkem uživatele honitby, nejčastěji tedy mysliveckého spolku, který v honitbě hospodaří. V takovém případě povinnost volat policii přímo vyplývá ze zákona, protože došlo ke škodě na majetku třetí osoby. 

V případě srážky se zvěří doporučujeme:

1. Ověřit zdravotní stav posádky automobilu.

2. Ověřit, zda od sraženého zvířete nehrozí nebezpečí. Pokud ano, neopouštět vozidlo.

3. Zajistit posádku a místo nehody v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích (reflexní vesty, trojúhelník atd.).

4. V případě zranění posádky volat záchrannou službu (linka 155).

5. Volat policii (linka 158 nebo 156), která zajistí místo nehody, zdokumentuje ji a přivolá (zástupce) uživatele honitby.

6. Pokud máte k vozidlu sjednané pojištění proti srážce se zvěří, kontaktujte následně příslušnou pojišťovnu a postupujte podle jejích pokynů. Je zcela běžné, že pojišťovna pro poskytnutí pojistného plnění požaduje protokol o dopravní nehodě od policie. Jestliže žádné pojištění pro tyto situace nemáte k vozidlu sjednané, není standardně po kom uhrazení vzniklé škody požadovat.