Nález uhynulého zvířete

Nález uhynulé spárkaté zvěře
(v našich podmínkách je to zvěř srnčí, mufloní, divoké prase)


 Zvláště v období říje se v polích i na loukách blízko silnic může nacházet uhynulá zvěř, často například důsledkem kolize s autem. Takováto zvěř spadá pod příslušný myslivecký spolek, a ten by se měl postarat o její likvidaci. Oznámení proveďte na policii na lince 158 (popř. 156) a postupujte podle pokynů operátora (vhodné označení místa). Operátoři informaci o uhynulém zvířeti zároveň obratem předávají na Krizové řízení hl. m. Prahy, které poměrně rychle dohledá, pod který myslivecký spolek daný úsek patří. Následně je kontaktována pověřená osoba z místního mysliveckého spolku, jenž se o likvidaci mrtvého zvířete postará. 


Likvidace uhynulých drobných zvířat 

Likvidaci uhynulých drobných zvířat, která nemají majitele, má na starosti příslušná obec, v níž k úhynu dojde. Týká se to především drobných živočichů, ježků, ptáků, ale i volně pobíhajících psů a koček, jež bývají častou „obětí“ rušné automobilové dopravy. Nález sraženého či jinak uhynulého zvířete je vhodné oznámit na příslušném obecním či městském úřadě, na který pak připadne následná ohlašovací povinnost a odstranění. Občané měst či vesnic využívajících moderní komunikační systémy mohou hlášku o úhynu odesílat i přes mobilní aplikace.