Členské příspěvky a pojištění

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (V našem případě tedy u OMS Praha 10). Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Dle stanov ČMMJ nezaplacením členského příspěvku do 31.12. běžného roku na nasledující rok zaniká členství. Členství se obnoví po zaplacení a registraci vstupního poplatku ve výši 100,- Kč a řádného členského příspěvku na danný rok.

Po Novém roce členům s nezplaceným příspěvkem chybí pojištění a nemohou se účastnit loveckých příležitostí! Pořadatelé společných akcí by měli této době obzvlášť důsledně kontrolovat odpovědnostní pojištění účastníků.

Při placení členského příspěvku ČMMJ i na současné běžné období si člen může vybrat ze 3 variant:

Varianta MINIMUM … 1000 Kč /rok

Varianta STANDARD … 1200 Kč/rok
(do tohoto typu pojištění se vztahuje i pojištění loveckých psů)

Varianta EXCLUSIVE … 1700 Kč/rok

Více informací o jednotlivých typech pojištění a jejich výhodách se dočtete zde:
https://www.cmmj.cz/clenstvi-v-cmmj/

Příspěvky možno platit v úředních hodinách na OMS Praha 10.

Pro více informací ohledně platby členských příspěvků se mohou členové obracet na předsedkyni ekonomické komise, paní Hanu Dlouhou, tel. +420 721 885 744.