Úvod

Přednášky nového kurzu adeptů začaly od 31.8.2021 vždy od 17:00.

Opravné zkoušky adeptů se konají dne 6.10.2021 od 16:00 v budově sekretariátu.

Zkoušky mysliveckých hospodářů se konají dne 6.11.2021.

Přihlášku do kurzu adeptů o první lovecký lístek si můžete stáhnout v sekci ČLENSTVÍ A KURZY – MATERIÁLY Volby do předsednictva MR a DR ČMMJ 2020 MR ČMMJ z.s. vyhlašuje, dle Stanov ČMMJ, z.s. ve znění novely Stanov ČMMJ, z.s. ze dne 11. 7. 2020 https://www.cmmj.cz/interni-predpisy/ a v souladu se schváleným harmonogramem přípravy voleb, volby do Předsednictva MR ČMMJ, z.s. (předseda, místopředseda pro spolkovou činnost, místopředseda pro ekonomiku a legislativu) a volby do DR ČMMJ, z.s. pro funkční období od 18. 11. 2020 do 18. 11. 2025 (uveřejněno na webu ČMMJ).
Kandidáti zasílají vyplněné kandidátky e-mailem na adresu iva.dvorakova@cmmj.cz  nebo poštou na Českomoravská myslivecká jednota, z.s., k rukám Ing. Ivy Dvořákové, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 v termínu do 15. 9. 2020 (rozhoduje den doručení). V odkaze naleznete kandidátky do  Předsednictva Myslivecké rady a do Dozorčí rady ČMMJ, z.s.
https://www.cmmj.cz/volby-do-predsednictva-myslivecke-a-dozorci-rady-cmmj/